Conversation Between wOOOOt and chailyn

1 Visitor Messages

  1. hey woooot
    Jeg går lidt og leger med tanken om en grisse fest her til sommer en gang, jeg har nemli kontanten til et sted at være og et navn på en grissemester, der ud over kender jeg et band, som er utrolig populært, og og ret billigt. Holder i normalt sommerfest ?

    med venlig hilsen

    chailyn / Jan
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1